Truy cập GIS quy hoạch

Navigation:  Bắt đầu sử dụng GIS quy hoạch >

Truy cập GIS quy hoạch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GIS quy hoạch là một hệ thống cho phép khách hàng có thể tổ chức, quản lý và lưu trữ các dữ liệu dạng tệp, thiết lập và quản trị CSDL không gian có cấu trúc đồng thời xây dựng các bản đồ chuyên đề và thực hiện phân phối chúng trên web. GIS quy hoạch cho phép cập nhật dữ liệu bản đồ trên thời gian thực. Việc bảo mật các tài nguyên trên GIS quy hoạch là an toàn, người quản trị hoàn toàn kiếm soát được việc phân phối tài nguyên cho người dùng khai thác và các đối tượng người dùng được phép truy cập hệ thống theo cơ chế xác thực người dùng linh động. GIS quy hoạch được phát triển dựa trên công nghệ Web, với mức độ phổ biến của internet như hiện này thì GIS quy hoạch dễ dàng được biết đến và có thể truy cập ở khắp mọi nơi bằng cách sử dụng các trình duyệt web, thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh

Đây là các bước bạn sẽ làm để có thể truy cập vào hệ thống GIS quy hoạch

1)Mở trình duyệt web firefox ( hoặc IE hoặc chrome), truy cập đường link bạn được cung cấp

2)Đăng nhập hệ thống theo tài khoản người dùng

3)Trên menu của hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

Tài nguyên

Tài nguyên trong GIS quy hoạch được hiểu là các bản đồ, biểu đồ, báo cáo thống kê, các lớp dữ liệu, các tệp...Các tài nguyên được tổ chức theo các chủ đề.

Người dùng cuối có thể tra cứu tìm kiếm, khai thác thông tin trên các bản đồ chuyên đề, sử dụng bản đồ như một báo cáo hoặc có thể cập nhật thông tin cho các lớp dữ liệu đó nếu họ được phân quyền.

Người dùng cuối có thể xem các báo cáo thống kê, trích xuất dữ liệu hoặc tải tệp dữ liệu

Bản đồ

Bản đồ cung cấp các công cụ để tạo bản đồ chuyên đề động như:

Có thể tạo ra nhiều lớp bản đồ chuyên đề khác nhau từ một lớp dữ liệu trong CSDL để phục vụ cho các mục đích khác nhau

Có thể cập nhật dữ liệu không gian trực tiếp từ bản đồ

Có thể tạo các biểu đồ giúp người dùng có cái nhìn trực quan hơn về các số liệu báo cáo

Có thể xử lý phân tích giữ liêu không gian

Dễ dàng phân quyền các bản đồ chuyên đề, biểu đồ

Quản trị

Thiết lập và quản trị CSDL của gSever

Quản trị chủ đề, lớp dữ liệu

Quản trị tài nguyên

Quả trị tệp

Quản trị báo cáo

Hệ thống

Các chức năng quản trị và phân quyền người dùng truy cập hệ thống như bao gồm: quản trị người dùng, phân quyền người dùng, quản trị quyền