Tải tệp lên

Navigation:  Quản trị tệp tải lên >

Tải tệp lên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện tải tệp dữ liệu từ máy cá nhân lên CSDL của GIS quy hoạch

1) Chọn thư mục cần upload tệp dữ liệu, kích chọn biểu tượng hiển thị giao diện sau:

2) Kích chọn “Thêm tệp”, chọn tệp cần upload từ máy tính cá nhân

3) Tiếp tục kích chọn nút lệnh Tải lên

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ các chức năng khác như:

làm mới danh sách tệp dữ liệu trong thưc mục người dùng đã chọn

Lựa chọn các tệp dữ liệu kích chọn chức năng nén

Lựa chọn tệp dữ liệu có phần mở rộng là zip hoặc rar để giải nén

Xóa các tệp được chọn

Xóa một tệp

Đổi tên tệp