Bản đồ chuyên đề là gì ?

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Tổng quan >

Bản đồ chuyên đề là gì ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bản đồ là sự biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt trái đất hoặc bề mặt của thiên thể khác trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định, nội dung của bản đồ được biểu thị bằng hệ thống ký hiệu quy ước

Bản đồ chuyên đề là một bản đồ, nội dung của bản đồ chuyên đề là đáp ứng yêu cầu cụ thể của một ngành, lĩnh vực nào đó trong xã hội.

Trên bản đồ chuyên đề có sự phân biệt các yếu tố nội dung chính và phụ.

Nội dung trên bản đồ chuyên đề có thể là những yếu tố của nội dung bản đồ địa lý chung nhưng cũng có thể là các nội dung chuyên đề về tự nhiên hay kinh tế xã hội mà trên bản đồ địa lý chung không thể hiện (địa chất, mật độ dân số, sản lượng cây trồng, tổng thu nhập kinh tế quốc dân, bưu chính vễn thông, điện lực, đất đai, khí tượng thủy văn, ...)